danlennoes

Länkar

Länkar till sidor jag själv besöker ibland.

Svenska Drentsche Patrijhondklubben SDPK

Svenska Stabyhounklubben SvSK

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar SKF

figur17

Aviajas uppfödare i Danmark                                           

Livsgnistans Kennel, Fames uppfödare

Romys uppfödare i Nederländerna

Nederländska Drentklubben

Sidor med träningsmöjligheter, tips och råd.

Landins En sida med mycket bra information, böcker och filmer.

Jeppes hundträning för dej i Skåne.

Långtora Träning och kursverksamhet.